Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

Wat is Lutje Grut?:
Lutje Grut is de naam van de twee speelweken die tijdens de zomervakantie worden georganiseerd door de Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl. Kinderen kunnen meedoen vanaf 6 t/m 12 jaar, dan wel kinderen in de groepen 3 t/m 8 van de basisschool.

De kinderen worden in groepjes verdeeld waarbij getracht wordt de groepen zo klein mogelijk te houden.
De dagen duren van 9.00 tot 16.30 uur.
Voor de kinderen worden er activiteiten georganiseerd zoals:
excursies, knutselen, varen, pannenkoeken en popcorn bakken, zwemmen, paardrijden, en diverse sport- en spelactiviteiten. Daarnaast wordt er op maandagochtend begonnen met het bouwen van hutten die voor de kinderen als eigen honk dienst doen.

1988

Per groep van 8-10 kinderen is er begeleiding van 1 of 2 personen die tussen de 16 en 25 jaar zijn. Velen van hen hebben vroeger als kind ook meegedaan aan Lutje Grut of het zijn studenten van de PABO of CIOS, die de kindervakantiespelen gebruikten als stageplek.
Veel ouders waarvan de kinderen nu meedoen aan Lutje Grut, hebben vroeger zelf als kind ook meegedaan aan de vakantiespelen, soms ook nog als leiding.
Daarom blijft Lutje Grut een begrip in Delfzijl. Deze speelweken zijn met gemiddeld 330 tot 350 kinderen de grootste in de regio. Ook doen er kinderen mee van het AZC.

Gedurende de gehele week is er tussen 12.00 en13.00 uur een middagprogramma waarbij de kinderen een broodje kunnen eten en kunnen kijken naar programma's op het podium. De organisatie verzorgt de gehele dag drinken voor de kinderen.

In 2011 word na 30 jaar gestopt met het drukken van het dagelijkse dagblad "de Lutje Grutter". Belangrijke mededelingen vanuit de coördinatie of het bestuur worden vanaf nu gedaan op grote borden bij de ingang, en middels de website, houdt deze daarom ook dagelijks in de gaten. Tijdens de eindmanifestatie op de laatste weekdag mogen de ouders komen kijken naar activiteiten welke door de kinderen zelf zijn uitgedacht. Ook is het dan mogelijk een T-shirt te laten bedrukken met het jaarthema.
Er is permanent een EHBO-er aanwezig en de stichting heeft een meldpunt voor kindermishandeling.


Geschiedenis:

In het jaar 1956 kwam de Delfzijlster Jan Bredman (inmiddels overleden) op het idee om vakantiespelen voor kinderen te organiseren voor kinderen die niet op vakantie konden. In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat kinderen op vakantie gingen. In Delfzijl waren op dat moment weinig opvangmogelijkheden voor kinderen, waardoor het idee voor een kindervakantiespeelweek erg welkom was. Dhr Bredman verzamelde een groep mensen om zich heen, en met hulp van de gemeente (destijds met Burgemeester Roelen 1952-1960) , de gezamelijke kerken, de middenstand en het bedrijfsleven, en als belangrijkste, een grote groep vrijwilligers (soms van heinde en ver) groeide de vakantiespelen uit tot een jaarlijkse gebeurtenis met honderden deelnemende kinderen.

Het idee sloeg sloeg zo aan, dat al snel ook in andere plaatsen kindervakantiespeelweken ontstonden.

1978

De uiteindelijke oprichting was in 1957 een feit, en de eerste daadwerkelijke speelweek werd gehouden in 1958. Lutje Grut was gestart, en is sindsdien een groot succes!

1975

In de jaren daarna is men begonnen met tentenkampen, weekkampen, jeugdleiders- en volksdanscursussen hetgeen werd ondergebracht in de Stichting Maatschappelijke dienstverlening, later weer omgevormd tot de Stichting Samenlevingsopbouw Delfzijl (SOBD). In 1987 zijn de vakantiespelen ondergebracht in de Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl.

1992