Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Nieuwsbrief

Verstuurd: 13-10-2012 om 19:27
Onderwerp: Bestuurslid Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

 Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

De Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl is op zoek naar één nieuwe betrokken en bij voorkeur een deskundig bestuurslid (m/v) woonachtig in ons werkgebied. Er is behoefte aan een bestuurslid die zich herkend in onderstaand profiel, en die denkt een wezenlijke bijdrage te kunnen geven aan onze Stichting.

Traject:
Half november 2012 willen wij gesprekken aangaan met potentiele bestuursleden, daarom willen wij u vragen voor 7 november op onze oproep te reageren. Dat kan per mail naar de voorzitter van het bestuur, mevr. Andrea Nieboer (email andrea@kindervakantiespelendelfzijl.nl)

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris.  En wordt aangevuld door bestuursleden die ondersteunend zijn aan het dagelijks bestuur en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van 1 jaar, waarna zij herkiesbaar zijn. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het aanvullend reglement van de Stichting.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het financiële, organisatorische, het beleid en de vrijwilligers die werkzaam zijn voor de Stichting. Het bestuur bewaakt bij de besluitvorming de missie en de visie van de Stichting. Het bestuur heeft een belangrijke rol in het onderhouden van het externe netwerk.

Werkzaamheden:
Bijwonen bestuursvergaderingen (1x per maand)  Het voorbereiden van  en het aanwezig zijn tijdens een aantal activiteiten gedurende het jaar. Het verrichten van extra werkzaamheden  die logischerwijs voortvloeien uit deze bestuursfunctie. (in de aanloop naar de speelweken  wordt meer inzet verwacht) Incidenteel zullen we een beroep op u doen om uw netwerk in te zetten of als representant of connectie samen met andere bestuursleden naar bijeenkomsten sponsoren relaties of overheden te gaan.

Profiel:
Bestuur-,beleidservaring  is een pre. Hij of zij heeft kennis van de sociale kaart van de gemeente Delfzijl. Weet contact te leggen met mogelijke sponsoren en instellingen die in de samenwerking iets voor de Stichting kunnen betekenen. Hij/zij heeft affiniteit met kinderen en jongeren.
Het nieuwe bestuurslid moet zelfstandig kunnen werken.
Overige kwaliteiten: verantwoordelijkheidsgevoel, innovatief, creatief, enthousiast en gedreven.

Het betreft een onbezoldigde functie.

Alle verstuurde nieuwsbrieven