Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Het archief | Lutje Grut 2003

Lutje Grut 2002 | Overzicht archief | Lutje Grut 2004

Dit jaar werden de kindervakantiespeelweken voor de 47e keer georganiseerd.

 

Locatie: In het voormalige "Multicentre" en het omliggende terrein aan de Zeebadweg in Delfzijl.

 

Het thema van dit jaar was: "In het rijk der Dieren"

 

Leuke weetjes:

In 2003 had "Lutje Grut" de volgende (7) bestuursleden:

Mathieu Paapst: voorzitter

Bert Klok: penningmeester

Diny Moes: secretaris

Andrea Nieboer: lid/bedrijfscontacten

Jeroen Jongejan: lid/archief

Petra Mulder: lid (nieuw)/schoolcontacten

Annemarie Valentijn: lid (nieuw) werkgroepondersteuning

Vacature: lid/werkgroep kinderactiviteiten

 

In 2003 bestond de hoofdleiding tijdens de speelweken uit de volgende (7) personen:

Diny Moes: aanspreekpunt voor ouders, en bij problemen met kinderen

Andrea Nieboer: aanspreekpunt (inkopen) materiaal, excursies, en eindmanifestatie

Jeroen Doornbos: aanspreekpunt Sport/Spel Commissie Oudste kind

Agnes Moes: aanspreekpunt Sport/Spel Commissie Jongste kind

Rosmarijn Kuiper: aanspreekpunt bij problemen onderling tussen leiding (de Rijdende Rechter)

Gertina van der Linde: uitleen aanwezige materiaal

Christina Schreuder: uitleen aanwezige materiaal

Er was dit jaar niemand die echt duidelijk de rol had van coördinator

Overige medewerkers:

Josephien Valentijn: Verzorging van het krantje "de Lutje Grutter"

Anita van Limbeek: E.H.B.O.

Sven Reiffers: de letterlijke rechterhand van Jeroen Doornbos

Robin Lok: Avondprogramma voor de vrijwilligers, en het Tussen De Middag Programma voor de kinderen.

 

Er was dit jaar geen introduktieweekend voor de vrijwilligers, wel was er een kennismakingszondag op 29 juni, die avond hebben de vrijwilligers gezamenlijk een dierengeluidenspel gedaan in het bossplan Biessum. Verder hebben de vrijwilligers een beachvolleybaltournooi gehad op het strand,, is er een avond honkbal gespeeld, zijn er Highland-games gedaan, en is er een kroegentocht geweest.

De jongste kinderen hebben zowel in week 1 als in week 2 een kinderdisco gehad in het Multicentre, en hebben de oudste kinderen beide weken een dierengeluidenspel gedaan, en hebben vervolgens gekampeerd in het bosplan Biessum.

2003 was een bijzonder jaar, omdat het tegelijk viel met Delfsail. Voor het bestuur was dit aanleiding om te besluiten dat de Eindmanifestatie - en dus ook de laatste dag van Lutje Grut- dit jaar zou zijn op de donderdagmiddag in week 2. Op vrijdag 10 juli kon iedereen dan ook aanwezig zijn bij de binnenkomst van werelds grootste windjammers in de haven van Delfzijl.

Lutje Grut had in 2003 zijn eerste website www.kindervakantiespelen.com (deze is nu niet meer in de lucht!)

Voor het eerst in de geschiedenis van de spelen was er naast een vast telefoonnummer ook een mobiel nummer is de lucht.

In het verleden aten de vrijwilligers altijd gezamenlijk (op de boerderij werd altijd gekookt) , in 2002 was ook dit abrupt geeindigd. Vrijwilligers mistten dit, en besloten dit jaar op vrijwillige basis toch maar elke avond met elkaar ergens te gaan eten.