Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Het archief | Lutje Grut 2002

Lutje Grut 2001 | Overzicht archief | Lutje Grut 2003

Dit jaar werden de kindervakantiespeelweken voor de 46e keer georganiseerd, Lutje Grut was dit jaar maar 1 week, en wel de laatste week van de zomervakantie van de basisschool.

 

Locatie: In het voormalige "Aquariom"en het omliggende terrein aan de Zeebadweg in Delfzijl.

 

het thema van dit jaar was: "Lutje Grut aan Zee!"

 

Leuke weetjes:

2002 was wellicht een van de meest onzekere jaren uit de geschiedenis. De speelweken konden niet meer plaatsvinden op de boerderij "Fivelzigt".  Er waren de nodige problemen, met zowel het niet hebben van een locatie, het niet hebben van een bestuur, en het wel hebben van strubbelingen met de gemeente. Op het allerlaatste moment word er een doorstart gemaakt met de spelen, met nieuwe mensen die het belangrijk vonden dat Lutje Grut toch bleef bestaan. Halsoverkop en op zeer korte termijn worden de spelen door deze groep mensen toch nog georganiseerd, maar wel voor maar 1 week, op een nieuwe plek, met een nieuw bestuur, en het laagst aantal deelnemende kinderen (194) ooit.

Het nieuwe bestuur  bestaat uit de volgende (7) personen:

Fred Bommezijn: voorzitter

Jan Vos: penningmeester

Diny Moes: secretariaat

Andrea Nieboer: lid

Mathieu Paapst: lid

Bert Klok: lid

Jeroen Jongejan: lid

 

De hoofdleiding tijdens de speelweken bestond dat jaar uit:

Diny Moes: coördinator

Mathieu Paapst: materiaal en grondpersoneel

Andrea Nieboer: materiaal en grondpersoneel

Jeroen Jongejan: chauffeur en grondpersoneel

Bert Klok: voorbereiding van de speelweken

 

Dit was het eerste jaar dat er echt commisies waren voor Sport/Spel Jong, Sport/Spel Oud en Knutselen. De diverse commisies bestonden uit de volgende personen

Commissie Sport/Spel: Agnes Moes (tevens aanspreekpunt), Jeroen Doornbos oudste kinderen,
Daniël Drenth (tegenwoordig Fonseca) jongste kinderen

Commissie Knutselen: Carla Meintsma (tevens aanspreekpunt), Jannie Huizinga, Anneke Kamminga, Martha Swieringa, en Elly van de Laan

De excursieleidster was Monique Beuving

Mark Kuiper verzorgde het avondprogramma voor de vrijwilligers

 

Het leidingboekje bevatte in 2002 voor het eerst geen informatie meer vanuit de verschillende commissie, ook het programma stond er niet in afgedrukt.

Gerda Bommezijn verzorgde het krantje "de Lutje Grutter" en maakte de foto,s.

Het tussen de middag programma werd verzorgd door de band "Black Money"

 

Dit is het laatste jaar geweest dat de deelnemende kinderen van Lutje Grut nog een papieren paspoortje in kregen, waar hun groepsnummer en leider/leidster in werden vermeld. Ook konden de kinderen hier een pasfoto van zichzelf inplakken, (vroeger konden kinderen er zelfs dagelijks een stempeltje in krijgen. Vanaf 2003 is de overstap gemaakt naar een gelamineerd deelnemerspasje.

 

Dit is het enige jaar in de geschiedenis van de spelen dat de aanmeldingen van de kinderen niet via de scholen maar via de krant is verlopen.

Sinds vele jaren was 2002 (i.v.m. de nieuwe locatie) een jaar zonder introduktieweek, er was alleen een introduktiezondag, voorafgaand aan de speelweken.

Voor het eerst sinds jaren is Lutje Grut niet om 16.30 maar om 16.00 afgelopen. De reden hiervan: Om 16.30 moesten we uit de locatie zijn.

Na afloop van de speelweken hebben Fred Bommezijn en Jan Vos het bestuur verlaten.

Op 15-10-2002 word Mathieu Paapst gekozen als nieuwe voorzitter, kort daarna volgt Bert Klok, Jan Vos op en word de nieuwe penningmeester.