Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Het archief | Lutje Grut 1995

Lutje Grut 1994 | Overzicht archief | Lutje Grut 1996

De kindervakantiespelen werden dit jaar voor de 39e keer georganiseerd.

 

Locatie: Boerderij "Fivelzigt" aan de Weg naar den Dam te Delfzijl

 

Het thema van dit jaar was: Kabouters

 

Leuke weetjes:

De hoofdleiding bestond dit jaar uit de volgende (6) personen:

Johan Pol: penningmeester

Agnes Bos: secretariaat

Michel Stam: secretariaat

Evert Jansen: materiaal

Jan-Harm Lever: coördinator

Paul Prozee: coördinator

 

Overige vrijwilligers waarvan we het bestaan weten uit 1995: Edwin Cazemier, Andre Klooster, Marcel Noot, Marjolein Huttinga, Harry Hommes, Marco Wever, Wendy Sawat, Brendon de Wit, Sandra Fial, Jaap Stam, Tobias Eekhof, Mathieu Paapst, Saskia Jonkman, Joey de Boer, Andrea Nieboer, Esther Smits, Linda Jellema, Mario van Stein, Ineke Oorburg, Michael Dijkhuizen, Richard Hoekstra, Fred Raas, Henk Oosterhuis, Simone Weessies, R. Sebastian.

 

De eigen bijdrage voor de kinderen lag op Fl. 20,00 per kind per week.

De dagen duurden van 09.00-16.30, tegenwoordig is dit korter.

Er was een voorbereidingsweek, het introduktieweekend was op 8 en 9 juli.

De oudste kinderen heben in week 1 en week 2 geslapen in het scoutinggebouw van de scouts in Slochteren.

Er was geen avondprogramma voor de jongste kinderen. Wel hebben de jongste kinderen een vossejacht gedaan, en hebben de route gelopen richting molen "Aeolus" in Farmsum, en hebben die vervolgens bezichtigd. Ook was er voor de jongste kinderen in week 1 op de woensdagmiddag (terwijl de oudste kinderen naar Slochteren waren gegaan) een goochelaar.

De groepen kinderen mochten 1 betaalde aktiviteit per week doen (manege, midgetgolf, Ekenstein)

De vrijwilligers hebben s,avonds gekanood, een survival gedaan, een kampvuur gehad, een zeskamp gedaan en een barbque gehad.

Consumpties voor de leiding kostten Fl. 1,00 per stuk

Dit was het laatste jaar dat de materialen van Lutje Grut lagen opgeslagen in de boerderij "Fivelzigt"