Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Het archief | Lutje Grut 1991

Lutje Grut 1990 | Overzicht archief | Lutje Grut 1992

De kindervakantiespeelweken werden dit jaar voor de 35e keer georganiseerd!

 

Locatie: Boederij "Fivelzigt" aan de Weg naar den Dam in Delfzijl

 

Het thema van dit jaar was: "Ridders"

 

Leuke weetjes:

De hoofdleiding bestond dit jaar uit de volgende (7) personen:

Hans Zwitink: coördinatie

Frans Meerman: materiaal

Madeleine Vaags: tussen de middag programma, kinderraad en activiteitenbegeleiding

Brigitte Kosse: voorbereidende werkzaamheden

Amber Tjassing: tussen de middag en avondprogramma

Arjen Meerman: kinder en leidingadministratie

Johan Pol: penningmeester

 

Overige medewerkers:

Etty Kloosterman: secretariaat

Willy ?: themaboek

Paul ?: themaboek

 

De boerderij was nog eigendom van dhr. Bruining van de Berg, het telefoonummer van dhr. Bruining was destijds 24621, via dit telefoonnummer was het mogelijk om heel af en toe te kunnen bellen als het echt noodzakelijk was.

De eigen bijdrage van de kinderen was vastgesteld op Fl. 15,00 per kind per week.

Zowel het themaboekje, als de handleiding, alsmede het paspoort werden nog geschreven met behulp van de ouderwetse type-machine.

Zowel Madeleine Vaags als Brigitte Kosse woonden in Groningen, en moesten voor elke vergadering naar Delfzijl.

Er was een voorbereidingsweek, en het intoduktieweekend was op 29 en 30 juni.

Lutje Grut had nog een meterslange houten sloep in eigen bezit.

Het zijn van klaar-over behoorde nog tot de werkzaamheden van de vrijwilligers.

Dagelijks werd om 17.30 gezamenlijk gegeten, pas na het eten werd er om 19.30 geëvalueerd, waarna om 20.00 het avondprogramma kon beginnen. Omdat Hans Zwitink (coördinator) nooit genoeg tijd had aan dit half uurtje, werd besloten de evaluatie vanaf volgend jaar een half uur te vervroegen.

Het avondprogramma van dit jaar bestond uit een zeskamp, een surprise-avond, een vlottenfeest, volleybal, varen met de "Alfa", smartlappenfestival, en een barbeque.

Lutje Grut had dit jaar zoveel hout, dat er ook elke avond een kampvuur was.

De oudte groepen kinderen hebben beide weken op de woensdagavond in de boerderij op het stro geslapen.