Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Het archief | Lutje Grut 1990

Lutje Grut 1989 | Overzicht archief | Lutje Grut 1991

De kindervakantiespeelweken werden dit jaar voor de 34e keer georganiseerd, de speelweken waren van 02-06 juli en van 09-13 juli.

 

Locatie: Boerderij "Fivelzigt" van dhr. Bruining van de Berg aan de Weg naar den Dam in Delfzijl

 

Het thema van dit jaar was: "Piraten" 

 

Leuke weetjes:

De hoofdleiding van dit jaar bestond uit de volgende (6) personen:

Hans Zwitink: coördinatie

Dik Wierema: materiaal, eindmanifestatie, krantje, fotografie

Frans Meerman: materiaal, avondprogramma, vaste activiteitenbegeleiding, kinderadministratie

Madeleine Vaags: tussen de middag programma, vaste activiteitenbegeleiding, kinderraad, krantje

Jurriën Mulder: kinder en leidingadministratie, tussen de middag programma, en eindmanifestatie

Inez van Veen: eindmanifestatie, krantje, vaste activiteiten, themaboek en avondactiviteiten.

 

Overige medewerkers:

Marjon ?: themaboek

 

De eigen bijdrage voor de kinderen was vastgesteld op Fl. 15,00 per kind per week.

De oudste kinderen hebben beiden weken s,avonds een spel gedaan, waren om 20.00 terug op de boerderij, hadden een kampvuur en gingen vervolgens slapen, de volgende ochtend gingen zij om 8 uur naar huis, waarna zij om 13.00 weer welkom waren op de boerderij.

De jongste kinderen hadden op de donderdagochtenden een spelcircuit.

De vrijwilligers hebben s'avonds een zeskamp gedaan, gingen varen met de "Alfa" van schipper Harm Duit, hebben een vlottenfeest gehad, gingen  volleyballen, hadden een smartlappenfestival, en een eindbarbeque.

Consumpties voor de leiding kosten Fl. 1.00

Madeleine Vaags woonde in Groningen, Inez van Veen in Amsterdam, beide moesten wel naar Delfzijl voor vergaderringen.