Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Het archief | Het begin in 1956

Overzicht archief | Lutje Grut 1957

In 1956 kwamen de Delfzijlsters Jan Bredman (inmiddels overleden) en zijn echtgenote Mevr. Bredman-Hut op het idee om vakantiespelen voor kinderen te organiseren die zelf niet op vakantie konden.
Het echtpaar had van kennissen gehoord dat er in Amsterdam speciale kindermiddagen werden georganiseerd, en dat er in Amerika zogenaamde day-camps waren voor kinderen die ook vooral opvoedkundig waren bedoeld. Het idee was dus geboren, om nu een soort dagkamp te gaan organiseren voor kinderen in en uit de omstreken van Delfzijl.

In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat kinderen op vakantie gingen. In Delfzijl waren op dat moment weinig opvangmogelijkheden voor kinderen, waardoor het idee van een kindervakantiespeelweek erg welkom was. Dhr. Bredman verzamelde een groep mensen om zich heen, en met hulp van de gemeente (destijds burgemeester Roelen 1952-1960), de gezamelijke kerken, de middenstand en het bedrijfsleven, en als belangrijkste een grote groep vrijwilligers (soms van heinde en ver) groeide de vakantiespelen uit tot een jaarlijkse gebeurtenis met honderden deelnemende kinderen.

Het idee zo sloeg zo enorm aan, dat al snel ook in andere plaatsen vakantiespeelweken ontstonden.

 

Op 8 juni 1956 werd officieel de Werkgroep Open Jeugdwerk opgericht, welke bestond uit de volgende mensen:

dhr. Bredman (voorzitter)

mevr. Nijkamp (penningmeester), ze werd hierbij geholpen door haar man.

dhr. Godlieb

dhr. Vuursteen

dhr. Ds. Vegter

Al deze mensen deden meerdere, of zelfs vele jaren mee

mevr. Bredman-Hut heeft een groot aantal jaren meegedaan als groepsleidster, maar zat niet in de Werkgroep.

Al vrij snel kwam dhr. Boeyink als Secretaris bij de Werkgroep, hij word door mensen uit de Werkgroep herinnerd als een man die erg lang lang bij de Werkgroep heeft gezeten, en voor velen een grote inspirator was.

Daarna kwamen vrij snel mevr. Doeksen en mevr. Wilmink bij de Werkgroep. Beide dames doen ook lange tijd mee als groepsleidster.

Als laatste kwam dhr. Bakker bij de Werkgroep, naast dat hij groepsleider was, werd hij vooral gezien als het technisch geweten op het gebied van radio, telefoon, waterleiding, etc. etc.

 

De eerste Werkgroep bestond dus uit 9 mensen. 

 

 

In 1956 is dus het idee ontstaan, maar zijn er geen vakantiespeelweken geweest.
1956 is dus enkel gebruikt om het idee te ontwikkelen, in 1957 is de eerste daadwerkelijke speelweek geweest. Voor alle lusstrumvieringen word dan ook het jaar 1957 gebruikt als jaar1 in de telling!!