Kindervakantiespelen Delfzijl - Lutje grut

Leidingboekje Lutje Grut 2011

                                                                 

                                                                   Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl
                                                                   Postbus 146, 9930 AC Delfzijl
                                                                   Bestuur  06-22262213
                                                                   Rabobank: 383.021.243
                                                                   K.V.K: 41014869
                                                                   www.kindervakantiespelendelfzijl.nl

 

Juli 2011,

Hallo vrijwilligers!

Wat leuk dat jullie je hebben opgegeven voor de 55e editie van “Lutje Grut”, de kindervakantiespeelweken in Delfzijl, met als thema “Boeven en Bandieten”

De speelweken worden dit jaar voor de tweede keer gehouden in en om gymlokaal “ ‘t Rek” aan de Gevelsteen 4 te Delfzijl van 25-29 juli en van 01-05 augustus 2011.

Graag nodigen wij jullie uit voor niet alleen de week/weken, maar ook voor het introductieweekend daaraan voorafgaand.

Het introductieweekend staat in het teken van het opbouwen van de speelweek, maar ook in het teken van kennismaken met elkaar, je wegwijs maken in het reilen en zeilen van de speelweek, en een uitleg over de meest belangrijke regels.

De zaterdag is vrijblijvend, maar we hopen wel dat jullie massaal komen, vele handen maken licht werk en het is ook erg gezellig.

De zondag is verplicht, op deze dag krijg je behalve veel uitleg, je weekmap. In deze weekmap tref je naast de kinderlijst ook het gehele rooster aan van wat je op welk moment gaat doen met je groep kinderen.

In dit mapje treffen jullie de uitnodiging aan voor het introductieweekend, met daarin opgenomen een programma voor dit weekend. Daarnaast treffen jullie het leidingboekje aan.

Wij adviseren jullie deze map met de uitnodiging en het programma voor het introductieweekend evenals het leidingboekje mee te nemen tijdens het introductieweekend, en gedurende de weken bij je te hebben.

De coördinatie zal de inhoud van het boekje ook nog weer uitgebreid met jullie doornemen, om jullie vertrouwd te maken met het reilen en zeilen van de weken  en de algehele regels. En jullie hierbij voorzien van extra informatie en demonstraties.

 

Namens de coördinatie,

Het bestuur

 

Brief van de coördinatie

Het introductieweekend:

Zaterdag 23 juli 2011:

08.30 Aanwezig, koffie thee en wat lekkers

09.00 In groepjes de locatie inrichten, hierbij moet je denken aan, het verplaatsen van sporttoestellen uit het gymlokaal, vloerbedekking in de zaal leggen, podium opbouwen, zaal versieren, container (met ons materiaal) leegruimen, tafels stoelen en banken klaarzetten, tenten opzetten, pallets over het veld verdelen (voor de hutten) en nog veel meer.

10.30 Koffie/ thee pauze

12.00-13.00 Gezamenlijk lunchen (als er speciale dieetwensen zijn, kunnen jullie deze aangeven vooraf  bij de coördinatie aangeven middels mailadres email adres verwijderd

13.00-17.00 Het vervolg van bovenstaande, je ziet er moet veel gebeuren, en we hopen dan ook op een grote opkomst van jullie.

14.30 Koffie/ thee pauze

20.00-22.00 Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje, let op! Hier zijn alleen de mensen welkom die gedurende de zaterdag hebben meegeholpen met het opbouwen en inrichten van de locatie.

Zondag 24 juli 2011:

10.00 Verplicht aanwezig!. Welkom met koffie thee en wat lekkers.

10.15 Kennismakingsronde.

10.30 Uitleg over de belangrijkste regels/ afspraken.

11.15 Uitleg over de roosters, poulesysteem en weekmap.

11.40 Uitleg over veiligheid en materiaal; container, boten, vuur en verkeer.

12.00 TDMP (Tussen de middag programma) met gezamenlijke lunch. Hierin wordt ook uitleg gegeven over de poulewedstrijden. Onderling wordt er namelijk gestreden! Aan het eind van de week krijgt de poulewinnaar een leuke prijs! Ook wordt er uitleg gegeven aan het spel “Gotcha”. Als er speciale dieetwensen zijn, kunnen jullie deze vooraf bij de coördinatie aangeven middels mailadres email adres verwijderd.

13.00 Uitleg over de diverse commissies, sport/ spel jong & oud, knutselen en eindmanifestatie.

14.00 Uitleg over het avondprogramma.

14.15 Diverse poulewedstrijden. Te weten sponsen, kwamkwammersloeg, het grappige ei en de boatchase 5000.

17.00 Einde van de dag, de volgende dag moeten we weer vroeg op en er wacht ons een hele leuke maar ook best wel een zware week!

Groeten Robin Trieneke en Petra

 

 

 

 

             Leidingboekje 2011

                                                           

Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl

 

                   “Lutje Grut”

 

     Thema: “Boeven en Bandieten

Voorwoord:

Hallo Lutje Grutters!

Daar zijn we dan weer. Nog een aantal weken en het kinderfeest Lutje Grut barst voor de 55e keer weer los in Delfzijl. Als jullie er net zoveel zin in hebben als wij, dan kan ook de 55e editie van Lutje Grut niet meer stuk. Vooral niet met een dergelijk leuk thema als dit jaar. Al vele thema’s hebben in de voorbije jaren de revue gepasseerd, en dit jaar is er gekozen voor het thema:

                                                     “ Boeven en Bandieten

Het bestuur heeft samen met een aantal vrijwilligers in  het afgelopen jaar al weer het nodige werk verricht aan voorbereidingen.  Zo is er in mei 2011 een 30 minuten durende film opgenomen voor de oudste kinderen onder begeleiding van Eddy Bergman en Eric Dijkstra

“De grote Lutje Grut roof”

Maar nu is het aan jullie! Samen met jullie enthousiasme worden het weer doldwaze weken.

Dit boekje is ervoor bedoeld om jullie een leidraad te geven in het reilen en zeilen van Lutje Grut. Een uitgebreidere uitleg, extra informatie en demonstraties krijgen jullie van de coördinatoren in het introductieweekend. Zij zijn ook degene die jullie tijdens de weken met raad en daad bij zullen staan.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Andrea Nieboer Voorzitter

Wie is wie?:

Bestuur:
Andrea Nieboer Voorzitter
Albert Schreuder Secretaris
Onno Ringnalda Penningmeester
Christina Schreuder Lid
Dennis Boer Lid

Juridisch Adviseur: Mr. Matthieu Paapst

Coördinatie:
Robin Lok/Materiaalbeheer tijdens de weken
Trieneke Ottens/Aanspreekpunt kinderen en ouders tijdens de weken
Petra Delger/Financiën tijdens de weken

Knutselen: Danielle Eitens

Sport/Spel Jong: Lindy van Warners

Sport/Spel Oud: Fokko Bronsema en Dennis Boer

Webdesigner: Fokko Bronsema

Tussen de Middag Programma: Robin Lok

Avondprogramma voor de leiding: Robin Lok

Fotografie: Gitta Reitsma en Albert Schreuder

Eindmanifestatie: Christina Schreuder

Hoe het begon:

In het jaar 1956 kwam de Delfzijlster Jan Bredman (inmiddels overleden) op het idee om vakantiespelen voor kinderen te organiseren voor kinderen die niet op vakantie konden. In die tijd was het niet vanzelfsprekend dat kinderen op vakantie gingen. In Delfzijl waren op dat moment weinig opvangmogelijkheden voor kinderen, waardoor het idee voor een kindervakantiespeelweek erg welkom was. Dhr. Bredman verzamelde een groep mensen om zich heen, en met hulp van de gemeente (destijds Burgemeester Roelen 1952-1960), de gezamenlijke kerken, de middenstand, het bedrijfsleven en als belangrijkste een grote groep vrijwilligers (soms van heinde en verre) groeide de vakantiespelen uit tot een jaarlijkse gebeurtenis met honderden deelnemende kinderen. Het idee sloeg zo aan dat al snel ook in andere plaatsen kindervakantiespeelweken ontstonden.

De uiteindelijke oprichting was in 1957 een feit, en de eerste daadwerkelijke speelweek werd gehouden in 1958. Lutje Grut was gestart, en is sindsdien een groot succes!

1978

In de jaren daarna is men begonnen met tentenkampen, weekkampen, jeugdleiders-en volksdanscursussen wat werd ondergebracht in de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, wat later weer omgevormd werd tot de Stichting Samenlevingsopbouw Delfzijl (SOBD).

In 1987 zijn de vakantiespelen ondergebracht in de huidige Stichting Kindervakantiespelen Delfzijl.

1992

Wil je nou nog meer lezen over de geschiedenis van Lutje Grut? En wat er in de afgelopen jaren allemaal is gebeurd? Neem dan ook eens een kijkje in het archief op www.kindervakantiespelendelfzijl.nl


Belangrijke regels,  aandachtspunten en adviezen voor vrijwilligers

 

Ten aanzien van aanwezigheid, inzet kinderen en ouders:

Iedereen moet dagelijks om 08.30 uur aanwezig zijn, Locatie Gymlokaal “ ,t Rek” aan de Gevelsteen 4 te Delfzijl

De groepsleiding blijft altijd bij de groep en houdt de kinderen bij elkaar, mocht je wel een ander “loslopend” kind zien, stuur deze ook terug naar zijn of haar eigen groep.

Hij/zij is van 09.00 uur tot 16.30 uur verantwoordelijk voor de kinderen, evenals gedurende de avonduren wanneer er een avondprogramma voor de kinderen is.

Om misverstanden te voorkomen gaan kinderen altijd vanaf de locatie naar huis.

Je hebt je opgegeven als leiding of vrijwilliger, we verwachten dan ook dat je volledig aanwezig bent gedurende de dagen van  Lutje Grut. Met name de kinderen zijn afhankelijk van hun leiding. Mocht je onverhoopt een keer echt niet aanwezig kunnen zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de coördinatoren. Hun telefoonnummer is 06 42574131.

Het begeleiden van je groep kinderen houdt ook in actieve deelname bij het knutsel en sport/spelactiviteiten.  De hoofden van de commissies zijn er voor de uitleg en het coördineren van de activiteit, jij bent de begeleider.

Wees kindvriendelijk, noem een kind bij zijn of haar naam, en verhef geen stem als dit niet nodig is.

Grof taalgebruik en schelden is ontoelaatbaar.

Wees alert op pesten en slaan.

Wees beleefd tegen ouders en anderen, respecteer een ander zijn geloof ras en of culturele achtergrond en heb aandacht voor verschillen.

Ondanks dat je de telefoonnummers hebt van ouders, het is niet toegestaan zelf contact op te nemen met ouders, dit is enkel voorbehouden aan de coördinatoren.

Zorg dat de coördinatie altijd op de hoogte is waar jij bent met je groep kinderen.  Wanneer een activiteit ingepland staat in jou weekmap hoef je niets door te geven. Wanneer je op het eigen terrein blijft in vrije tijd ook niet. Maar wanneer je in een blok vrije tijd b.v. met je kinderen op de dijk wilt gaan zitten vermeld dit dan op het weg van het terrein rooster. Roeien vermeld je op het roeirooster.

Wanneer een ouder onverwacht een kind moet komen ophalen, moet een coördinator altijd weten waar het desbetreffende kind is.

Ballonscheren

 

Ten aanzien van drank en drugs en roken:

Drugsgebruik is te allen tijde verboden.

Op de dinsdag en woensdagavonden wanneer er kinderactiviteiten worden georganiseerd is het nuttigen van alcohol verboden.

Sterke drank is te allen tijden verboden, dus ook meegebrachte sterke drank is niet toegestaan, ook niet op de allerlaatste avond.

Bier en wijn is alleen voorbehouden aan leiding van 16 jaar en ouder.

In het algemeen, bij ongewenst en of ontoelaatbaar gedrag of bij overtreding van bovenstaande regels behoudt het bestuur zich het recht voor om iemand (verdere) deelname van de speelweek te ontzeggen.

Probeer het roken in het bijzijn van de kinderen te beperken.

 

Ten aanzien van hygiëne en schoonmaken en opruimen:

Houdt de hygiëne hoog in het vaandel, laat geen rommel slingeren, ruim etenswaren op.

Geleend materiaal heb je schoon gekregen en lever je schoon weer in.  B.v. pannen

Heb je zelf geknutseld? Ook dan lever je kwasten kommen verfpalletten weer schoon in bij de materiaal uitleen.

Wanneer je onder begeleiding hebt geknutseld, help je het commissielid knutselen mee om  al het gebruikte materiaal weer schoon te maken en  op te ruimen.

Het is in de zaal niet toegestaan om op de grond te gaan zitten verven met een groep kinderen, het verf beland altijd in het tapijt……
(hopelijk dat het met het kunstproject niet regent, anders zullen we éénmalig eerst de gehele tapijtvloer moeten afdekken…)
Voor alle knutselactiviteiten geldt dat tafels eerst worden afgedekt met rollen papier. (tafels met verf lijm gips en klei zijn anders nauwelijks meer schoon te krijgen)

Zet stoelen tafels en banken weer terug op hun plek na gebruik.

 

 

 

Ten aanzien van veiligheid:

Veiligheid staat voorop denk hierom,
*Bij vuur, denk erom dat de blusdeken en de brandblusser bij het vuur staan.
*Bij excursies
*Laat kinderen nooit op blote lopen
*Bij het roeien/water 

Wanneer 1 kind in je groep geen zwemdiploma heeft en de rest wel? Iedereen een zwemvest aan! En pas op dat kinderen bij het aanleggen geen vingers tussen de boten krijgen. Leg de boten goed vast! Laat peddels in de boten liggen.      

Op het terrein zijn mensen aanwezig met een EHBO/BHV/AED diploma, de coördinatie zal kenbaar maken aan de vrijwilligers wie dit zijn.

Op het terrein zijn EHBO trommels

Je bent verplicht om een EHBO tasje mee te nemen wanneer alleen met je eigen groep weggaat, wanneer je per poule weggaat neem je per poule ook één a twee tasje mee.

Wanneer er een activiteit is waar een grote groep kinderen aan deelneemt, zorgt de coördinatie ervoor dat ook de grote EHBO trommel meegaat.

Wanneer je gaat fietsen, denk dan ook aan veiligheidshesjes. Er fietst altijd een leider vooraan en één achter de groep, laat kinderen niet met zijn drieën naast elkaar fietsen. Ga je met meerdere groepen fietsen, zorg dan dat er ook leiding in het midden fietst.

Waarschuw in ernstige gevallen 112!!!

 

Ten aanzien van medicatie en artsen:

In je weekmap staat op de kinderlijst vermeld of kinderen een ziekte hebben, medicatie hebben, allergieën bepaalde angsten of overige medische dingen hebben, ook staat de naam van hun huisarts op de lijst.

Er zijn b.v. kinderen met een gluten vrij dieet, kinderen die geen noten en of pindaproducten mogen, kinderen met een zonneallergie, kinderen met suikerziekte, of die geen kiwi’s mogen.

Ga hier serieus en alert mee om!

Medicatie die kinderen bij zich hebben wordt  s ’ochtends door de leiding in ontvangst genomen en ingeleverd bij de coördinatie. Leiding is er zelf verantwoordelijk voor dat ze om 12.00 uur de medicatie ophalen bij de coördinatie en moeten er vervolgens goed op toezien dat de kinderen de medicatie ook innemen. De leiding is er verantwoordelijk voor dat deze kinderen het lege medicijndoosje om 16.30 weer mee naar huis krijgen, zodat de ouders daar de medicatie voor de volgende dag weer in kunnen doen. Ditzelfde principe geldt op de woensdagavond voor de kinderen die blijven slapen.

Uitzondering op deze medicatie is “zo nodig” medicatie, leiding houdt deze goed bij zich, en draagt er zorg voor dat deze indien nodig onmiddellijk voorhanden is. (Denk b.v. aan een pufje bij kinderen met astma)

Suikervrije ranja, kleurstofvrije ranja is te verkrijgen in de keuken.  Tevens houdt de organisatie zelf rekening met het inkopen van producten voor kinderen die b.v. geen rund of varkensvlees mogen eten. Toch is het ook zaak voor de leiding om hier op te letten. Zonnebrandcrème is te verkrijgen bij de coördinatie, in de EHBO koffers zitten ook tekentangen, en gif-uitzuigpompjes.

Wil je extra informatie over bepaalde ziekten of aandoeningen, twijfel niet en vraag aan de mensen met een EHBO diploma, zeker daar waar het gaat om bijvoorbeeld diabetes.

De coördinatie beschikt over een telefoonlijst met adressen en telefoonnummers van alle artsen uit Delfzijl, Appingedam, en alle andere voorkomende artsen op de kinderlijst van Lutje Grut.

Algemene adviezen

 Denk als vrijwilliger/leiding zelf om:

-Een fiets, kinderen gaan op de fiets naar de verschillende activiteiten en excursies, en jij moet dus meefietsen
-Regenkleding
-Zwemkleding
-Je eigen lunchpakketje (je mag niet van het terrein af om deze nog even op te halen)
-Een eigen mok  meenemen, welke je gedurende de periode dat je mee doet zelf schoon houdt.

 

Opruimen aan het einde van de dag:

Om 16.30 u, als je kinderen weg zijn, ruimen we met elkaar het gebouw, het terrein en materiaal op.  De wc’s moeten schoongemaakt, afvalbakken geleegd, de keuken en zaal moeten worden opgeruimd.
Hiervoor is een rooster gemaakt waar je je aan moet houden, één ding scheelt, je doet het nooit alleen!

(Het podium de cd’s en de verkleedkleren worden opgeruimd door Robin Lok)

De geluidsinstallatie van Lutje Grut wordt enkel bediend door de coördinatie, en door mensen die daar door de coördinatie voor aangewezen zijn.

 

Evaluatie en voorbespreking:

Dagelijks na het schoonmaken wordt er door de coördinatie geëvalueerd met vrijwilligers.
Wat ging er goed wat kan beter, wat was leuk of wat niet. Hoe verliepen diverse activiteiten als sport spel knutselen excursies etc. etc.  Hoe kunnen zaken in het vervolg anders en of beter worden gedaan?
Ook wordt er vooruit gekeken naar de volgende dag, wat staat er voor wie op het programma.
De evaluatie wordt altijd afgesloten met het bespreken van het avondprogramma voor die dag. 

 

Gezamenlijk eten en kosten van drinken:

De mogelijkheid wordt geboden om elke avond gezamenlijk een warme maaltijd te eten.
De kosten hiervoor zijn € 1,50 per dag, dagelijks direct af te rekenen.
Wanneer je mee wilt eten, schrijf je een dag van tevoren je naam op de lijst, en geef je eventuele diëten door aan Petra Delger. Wanneer je op de dag zelf toch besluit niet mee te eten zal het geld toch in rekening gebracht worden. Op de vrijdag in week 2 word er afgesloten met een grote barbecue waar iedereen welkom is, ook de mensen die alleen mee hebben geholpen in week 1.  Deze eind-barbecue is gratis, inclusief het drinken!

Koffie thee en ranja zijn de gehele dag gratis. Melk en chocolademelk zijn ook gratis, maar mag alleen om 12.00 bij het Tussen de Middag Programma worden gepakt. Voor fris bier en wijn krijgt elke vrijwilliger 2 consumptiebonnen per dag.  Overige consumpties moeten direct worden afgerekend. Frisdrank € 0,25 ct  Bier en wijn € 0,50 ct.

 

 

 

 

Overige programmaonderdelen:

 

Het Thema:

Elk jaar wordt er gewerkt aan de hand van een ander thema.

Dit jaar is het thema  “Boeven en Bandieten”.

De organisatie probeert elk jaar het thema te verweven in zoveel mogelijk programmaonderdelen. Statego heet bijvoorbeeld ineens “Stratego di Maffia”, en hutspot kan ineens een “bajesprutje” heten, of “daghap van het politiebureau”. Ook binnen het sport/spel programma, het knutselprogramma, en het Tussen de Middag programma wordt rekening gehouden met het thema.

Probeer ook met jou eigen groep kinderen om het thema te laten leven, bouw geen hut, maar een cel of een bureau om maar eens een voorbeeld te noemen….

 

Hutten Bouwen:

Voor het bouwen van de hutten zijn er pallets, spijkers, hamers, nijptangen, zwart landbouwplastic, touw, karton en lakens waarmee je je eigen spandoek kan maken, en stof om gordijnen mee te maken voor de hut.

Let op! Er is geen verf voor het beschilderen van de hutten, het aanwezige plakkaatverf is hier veel te kostbaar voor en dus niet voor bedoeld!

 

Het Kunstproject:

Onder leiding van Boef B2 is er op de maandagmiddag in week 1 een kunstproject voor alle kinderen en vrijwilligers van Lutje Grut (wellicht dat je hier al iets over hebt gelezen in de nieuwsbrief) Meer dan 200 schilderijen worden in één uur geschilderd, waarna iedereen een briefje gaat schrijven dat over het gemaakte schilderij gaat. Hierna worden alle de schilderijen en brieven op volgorde gefotografeerd (alle kinderen en vrijwilligers, het schilderij en de brief krijgen een nummer welke aan elkaar gekoppeld worden om later alles goed te kunnen uploaden op onze website.) Wanneer deze mega klus geklaard is, gaat de leiding met hun groep kinderen op pad naar een vooraf aangewezen wijk in Delfzijl om de schilderijtjes van hun groep in de diverse straten achter te laten. Dit mag op de gekste plaatsen, in een fietstas, een heg, een supermarkt, wat je wilt…..

Vanaf deze dag duiken dus op de meest vreemde plekken en uithoeken van Delfzijl schilderijtjes op. Mensen die het schilderijtje vinden mogen gedurende de 2 weken dat Lutje Grut duurt naar de locatie komen om de brief behorende bij het schilderijtje op te halen. Ook mogen ze dan een briefje achterlaten voor de kunstenaar die het gemaakt heeft. Mensen die een schilderijtje vinden mogen het ook gewoon meenemen naar huis nemen of het verplaatsen naar een andere plek in Delfzijl zodat het opnieuw door iemand anders gevonden kan worden. Na afloop van de speelweken (op 15 augustus) worden alle schilderijtjes online geplaatst op onze website. Mochten er  dan alsnog schilderijtjes in omloop zijn en gevonden worden, kunnen mensen het op de website opzoeken. Door op het schilderijtje te klikken is het ook mogelijk om dan alsnog de bijbehorende brief te lezen, en een berichtje achter te laten voor de kunstenaar. Met een beetje geluk is een schilderij na een jaar nog in omloop……….. Of zou dat niet gaan gebeuren?.........

 

Tussen De Middag Programma ( T.D.M.P.):

Elke dag is er van 12.00 uur tot 13.00 uur een T.D.M.P.  Om 11.45 worden er stoelen en banken klaargezet voor het podium. Om 12.00 kan de “hoofd” groepsleiding melk en chocolademelk ophalen uit de keuken en dit uitdelen aan hun eigen kinderen. Vervolgens begint het Tussen de Middag programma. Van leiding wordt verwacht dat zij erop toezien dat kinderen dan ook de gelegenheid krijgen om rustig hun broodje te eten en wat te drinken. Dit jaar staat er dagelijks een aantal leiding op het podium, van deze leiding wordt interactie met de kinderen verwacht. Dit alles onder leiding van Baas B. die hier ook het één en ander zal vertellen in het introductieweekend.

Aan het einde van het T.D.M.P helpt iedereen even mee om de banken en stoelen weer tegen de wand te schuiven.

 

 

Onder begeleiding van haar leider zingt dit meisje een liedje op het podium.

 

 

Sport, Spel en knutselactiviteiten:

Tijdens de speelweek worden er sport- en spel- en knutselactiviteiten georganiseerd door de sport-spel commissie en de knutselcommissie .
Waar en wanneer deze activiteiten plaatsvinden staat in je weekmap. 
Sport en spel is opgesplitst in 2 groepen, de jongste en de oudste kinderen, zodat de diverse activiteiten aansluiten bij hun belevingswereld.
Meer over welke activiteiten er gedaan gaan worden en wat er geknutseld hoor je in het introductieweekend van de commissieleden zelf.

In je vrije tijd kun je zelf met je groep gaan knutselen of spelactiviteiten gaan doen. De Stichting beschikt over een groot assortiment eigen materialen welke je kunt ophalen bij de persoon in de materiaal uitleen in de zeecontainer, (Het is dus niet toegestaan zelf goederen uit de container te pakken)  Je kunt hierbij hierbij denken aan voetballen basketbal en volleyballen, aan badmintonrackets, scoops, hoepels, pedalo’s, stelten, springtouw, skippyballen en ga zo maar door. Voor het knutselen is er papier karton waterverf, plakkaatverf, wasco, ecoline, krijt, houten kralen, kurk, wc-rolletjes, gips en ga maar door. Gebruik deze spullen ook! Wel is het zo dat hetgeen je leent wordt opgeschreven, je bent er dus ook verantwoordelijk voor dat deze spullen weer (schoon en heel ) teruggebracht worden... Een compleet overzicht van wat er geleend kan worden, hangt op de deuren van de container. Voor alles geldt, zuinigheid met vlijt! Heb je verf over? Gooi het niet weg, maar kijk of je er een andere groep blij mee kunt maken, maak kwasten goed schoon, lever stiften weer in met dop, laat geen potloden of wasco knutselscharen ballen of hoepels etc. slingeren op het terrein.

 

PS: Soms kan het zijn dat je iets niet kunt lenen op een door jou gewenst moment, vaak is het dan gereserveerd voor een commissie sport spel of knutselen.

 

Poulesysteem:

De groepjes zijn zo samengesteld dat er maximaal 10 kinderen in een groep zitten van ongeveer dezelfde leeftijd. Wij werken met het systeem van poules. Dit houdt dat 3 of 4 groepen samen een poule vormen. De groepjes binnen een poule zouden (indien ze dit willen) gezamenlijk wat meer activiteiten kunnen ondernemen. Mocht er onverhoopt een keer een leider of leidster uitvallen van een groepje, kan een groep sneller ondersteund worden door de rest van de groepen uit de poule. Bovendien bestaat een poule altijd uit zeer ervaren leiding tot mensen met geen ervaring. 

 

Weekmap:

Het woord weekmap is nou al meerdere keren genoemd maar wat is nou die weekmap?

In de weekmap zit allereerst een lijst met jou groep kinderen, hun adressen, medische en overige belangrijke gegevens.

Daarnaast zit hier het gehele programma voor de week in. In deze map kun je dus zien wanneer je naar een excursie moet, naar een bepaalde activiteit, of wanneer je vrije tijd hebt om zelf iets met je groep te gaan ondernemen.

Het is dus van groot belang dat waar je ook naartoe gaat je deze weekmap altijd bij je hebt als leiding, en goed op de tijden en de diverse locaties te letten.

Voor volgend jaar willen we proberen de weekmap uit te breiden met sport /spel en knutseltips….

 

 

 

 

 

 

 

Popcorn en Pannenkoeken bakken:

Er kunnen tegelijkertijd 2 groepen pannenkoeken bakken, en twee groepen popcorn bakken.

De materialen/benodigdheden die je hiervoor nodig bent haal je op bij de persoon die in de keuken staat. Je pakt dus zelf geen beslag en suiker etc. uit de keuken.

Je schrijft je hiervoor in op het rooster die in de centrale hal hangt. Op dit rooster staan ook de aanvang en eindtijden vermeld, deze tijden zijn inclusief het schoonmaken van de spullen die je hebt geleend.

Zorg dat je binnen de tijd klaar bent, zodat de groep die na jou wil bakken geen tijd te kort komt.

Wanneer je s ‘ochtends als eerste gaat bakken met je groep, laat dan 1 leiding de kinderen opvangen en laat de ander alvast beginnen met het aanmaken van het vuur. (Het heeft wel even tijd nodig voordat je een mooi vuurtje hebt, en het zou zonde zijn als je dit niet hebt dat het ten koste gaat van je baktijd)

Laat kinderen nooit zelf hout op het vuur gooien.

Er is aanmaakhout wat bedoeld is voor het aanmaken van de barbecues, sloop hier geen pallets/hutten voor.

Het is verboden om brandbare stoffen als wasbenzine of spiritus op het vuur te gooien om het brandproces te versnellen.

 

 

Excursies:

Ook zijn er wederom diverse excursies gepland voor de kinderen. Zo komt ook dit jaar weer de brandweer, gaan er weer groepen varen met de Loodskotter en gaan er groepen naar de brandweer en de politie.

In de weekmap staat waar wanneer en voor welke groepen de diverse excursies zijn.  De kinderen gaan op de fiets naar de diverse excursies,  met uitzondering van de brandweer, zij komen op de eigen locatie.

Let goed op in je weekmap wanneer en hoe laat je ergens moet zijn, de tijden die vermeld staan zijn aanvangstijden, wat inhoudt dat je er zelf verantwoordelijk voor bent om ergens op tijd aan te komen met je groep, het staat erg slordig wanneer je dat niet bent, en het is niet netjes naar degene bij wie je als gast komt!

Neem naar excursies ranjatonnetjes mee, 1 tonnetje is voldoende voor 2 groepen!

Wanneer je op excursie mag naar de Loodskotter moet iedereen een zwemvest om, ongeacht leeftijd. De zwemvesten moeten meegenomen worden vanaf Lutje Grut!

Andere groepen kunnen op het moment van de excursie naar de Loodskotter niet roeien wanneer ze kinderen in de groep hebben zonder zwemvest, Lutje Grut heeft daar gewoonweg niet genoeg zwemvesten voor.

 

 

De Loodskotter “Eems 1”, met op de foto voormalig schipper Michel Sarolea                            

 

Avondprogramma kinderen en vrijwilligers:

Op de dinsdagavonden is er een disco voor de jongste kinderen, alle vrijwilligers zijn hierbij welkom mits je hier ook gezellig aan mee gaat doen.
Op de woensdagavond in week 1, is er een spooktocht met aansluitend kamperen voor de oudste kinderen. Alleen de “hoofdleiding” van de oudste groepen blijft slapen, de hulpleiding vangt de volgende ochtend op de eigen locatie de kinderen op die niet zijn blijven slapen.
Het avondprogramma (maandagen donderdagen en vrijdagen) voor de leiding is vrijblijvend, en begint dagelijks om 20.00.
De organisatie hiervan dit jaar in handen van Robin Lok, wil je alvast een beetje weten wat voor leuke dingen hij heeft georganiseerd, neem dan een kijkje op de website (onder tabblad Lutje grut 2011/programma)

Voor het avondprogramma geldt, het is kei gezellig, maar maak het niet te laat, je moet er de volgende ochtend weer zijn voor  je groep kinderen!

 

De eindmanifestatie:

Op de vrijdag in week 1 (29 juli) alsmede op de vrijdag in week 2 (5 augustus) viert Lutje Grut de eindmanifestatie. Op de eindmanifestatie zijn alle ouders broertjes zusjes opa’s oma’s vriendjes en vriendinnetjes, alle sponsoren en overige belangstellenden welkom. De eindmanifestatie is bedoeld om op een feestelijke manier de week af te sluiten. Kinderen maken zelf kraampjes en bieden zelf allerlei leuke activiteiten aan, zoals snoephappen, een doolhof of ballonscheren. Ook wordt  er koffie, thee, fris, ijs en hamburgers verkocht.  Er zijn dus veel gratis en betaalde activiteiten. Voor alle gratis activiteiten werken wij met een bonnenboekje, deelnemende kinderen krijgen deze gratis, onze bezoekers kunnen deze kopen voor € 1,- Op de eindmanifestatie kan ook  de groepsfoto van de kinderen worden gekocht, alsmede een DVD met alle gemaakte foto’s van zowel week 1 als week 2. Op beide vrijdagen worden er T-shirts gedrukt met als logo het thema van dit jaar. (ook dit logo is al te zien op onze website en is dit jaar gemaakt door Fleur Meerman 11 jaar van CBS de Rengersborg ) Op beide vrijdagochtenden kan een shirt ingeleverd worden, deze moet voorzien zijn van zowel voor als achternaam. Het drukken van een shirt kost € 2,50 en bij het inleveren van het shirt moet dit contant betaald worden, aan het einde van middag kunnen de shits weer opgehaald worden. Denk erom dat het shirt licht van kleur is geen andere opdruk heeft en ook een eventueel reliëf in de stof heeft een nadelig effect op het eindresultaat van het shirt. 

T-shirts van de leiding worden gratis gedrukt, wel een shirt voorzien van naam inleveren! Leiding krijgt na afloop van de weken ook gratis een groepsfoto van hun groep/groepen, deze hoeft dus niet nabesteld te worden op de eindmanifestatie. .

 de zeefdruk

 

Op vrijdagmiddag 29 juli staat er een daverend optreden gepland van niemand minder dan Olaf Vos bekend van radio en tv Noord. Olaf is ook de zanger van de band “Bond tegen Harries”. Onlangs heeft Olaf Groningse kinderraps geschreven die hij op deze middag ten gehore zal brengen, iedereen is hierbij welkom!

 

 

De aanvangstijd van de eindmanifestatie is op beide vrijdagen  om 13.30, en kent aangepaste eindtijden i.v.m. het opruimen aan het einde van de weken !!!

Christina Schreuder zal de eindmanifestaties voorbereiden en hiervoor de inkopen doen. Heb je vragen over hoe en wat je eventueel kan doen op de eindmanifestatie kan je gedurende week ook terecht bij haar. In het introductieweekend zal ze alvast iets meer vertellen over de eindmanifestatie.

 

Coördinatie:

De coördinatoren zijn altijd te vinden in en rondom het gebouw. Zij coördineren de weken en zijn aanspreekpunt voor ouders en leiding. Doen er zich problemen voor met kinderen/ ouders of leiding, dan kun je bij een van hen terecht. Ook met vragen over bijvoorbeeld het programma of roosters kun je bij de coördinatoren langsgaan. Het is tevens aan de coördinatie om in bepaalde situatie of omstandigheden wijzigingen aan te brengen in het programma/programmaonderdelen te laten vervallen. De coördinatie legt verantwoording af aan het bestuur.

 

Kinderen volgen het Tussen de Middag Programma

 

 

 

                                  WIJ WENSEN  JULLIE ALLEMAAL VEEL PLEZIER!

 

 

  

Onze sponsoren

Verhalen van (oud)leiding

 

Verhalen lezen

Olaf Vos komt ook!

 

Meer informatie

Laatste update

6-7-2011 om 22:31